Cargo Manifest-Bản kê khai hàng hóa

bang-ke-khai-hang-hoa

Bản kê khai hàng hóa hay còn được gọi là Cargo manifest. Đây là thủ tục bắt buộc phải có để liệt kê hàng hóa khi xuất- nhập khẩu hàng. Cùng  Haiphonglogistics tìm hiểu chi tiết về manifest.

bang-ke-khai-hang-hoa
bang-ke-khai-hang-hoa

Contents

Khái niệm Bản kê khai hàng hóa

Bản kê khai hàng hóa đối với phương tiện vận tải (Cargo manifest). Là bản liệt kê tóm tắt hàng hoá đã xếp lên tàu để vận chuyển đến các cảng khác nhau. Do đại lí tàu tại cảng xếp hàng lập, căn cứ vào vận tải đơn đã xếp hàng.

Cargo manifest gồm:

?Inward cargo manifest. Bản lược khai hàng nhập.
Chứng từ trích dẫn từ vận đơn, liệt kê danh sách hàng hóa chở trên tàu để đưa vào cảng biển một nước (nhập khẩu hoặc đưa vào kho ngoại quan) và được dùng cho nhiều mục đích khác nhau như: thống kê, tính thuế, nghiên cứu cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu,… Nội dung chính của chứng từ này bao gồm: tên tàu, số vận đơn, tên hàng, số lượng, tên người giao hàng, người nhận hàng, cảng nhận hàng, cảng trả hàng. Thuật ngữ này còn được gọi là “inward manifest”.

?Outward cargo manifest. Bản lược khai hàng xuất.
Chứng từ trích dẫn từ vận đơn, liệt kê danh sách hàng hóa chở trên tàu khởi hành từ một cảng biển của một nước (xuất khẩu) và được dùng cho nhiều mục đích khác nhau như: thống kê, tính thuế, nghiên cứu cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu… Nội dung chính của chứng từ này bao gồm: tên tàu, số vận đơn, tên hàng, số lượng, tên người giao hàng, người nhận hàng, cảng nhận hàng, cảng trả hàng. Thuật ngữ này còn được gọi là “outward manifest”.

?Transit cargo manifest. Bản lược khai hàng quá cảnh.
Chứng từ trích dẫn từ vận đơn, liệt kê danh sách hàng hóa chở trên tàu biển thông qua một nước để đến một nước thứ ba và được dùng cho nhiều mục đích khác nhau như: thống kê, tính thuế, nghiên cứu cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu… Nội dung chính của chứng từ này bao gồm: tên tàu, số vận đơn, tên hàng, số lượng, tên người giao hàng, người nhận hàng, cảng nhận hàng, cảng trả hàng. Thuật ngữ này còn được gọi là “transit manifest”.

Tại sao các hãng tàu và forwarder phải khai manifest?

Sau khi bạn book tàu thì bắt buộc phải gửi chi tiết bill để hãng tàu làm Bill ( master bill) hoặc FWD làm house bill . Sau khi hàng đến, hãng tàu sẽ có thông báo hàng đến và có trách nhiệm khai báo với hải quan rằng tôi chở hàng này là hàng gì, số lượng bao nhiêu.. theo thông tin như khi bạn gửi chi tiết Bill cho hãng tàu. Như vậy VIỆC HÃNG TÀU KHAI THÔNG TIN HÀNG HÓA VỚI HẢI QUAN ĐƯỢC GỌI LÀ KHAI MANIFEST. Sau khi nhận thông báo hàng đến, người nhận sẽ cầm lệnh D/O đến hải quan để lấy hàng, nếu thông tin trên D/O trùng với thông tin trên manifest HQ mới giao hàng cho bạn.

Các loại Bản kê khai hàng hóa

Khi làm thủ tục lược khai hàng hóa có các loại sau:

➡Bản kê khai hàng hóa xuất.
➡Bản kê khai hàng hóa  nhập.
➡Bản danh mục khách hàng.
➡Bản liệt kê hàng hóa tính cước.

Những nội dung về Bản kê khai hàng hóa

Theo tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) và hải quan thế giới (WCO). Manifest bao gồm các tiêu chí liên quan đến hàng hoá. Được vận chuyển và có thông tin phục vụ cho công tác quản lí rủi ro. Do vậy, việc cơ quan hải quan sẽ tiến hành thông quan hàng hoá. Và phương tiện vận tải nhanh hay chậm là hoàn toàn phụ thuộc vào bản manifest.

Trong manifest có các tiêu chí thông quan như thông tin về tàu: Tên tàu, quốc tịch, số hiệu, số chuyến, tên thuyền trưởng, cảng xếp hàng, cảng dỡ hàng, cảng chuyển tải, cảng đích.

Thông tin hàng hoá gồm: Số vận đơn, tên người gửi hàng, tên người nhận hàng, tên người thông báo, tên hàng.

Thời gian khai

Thông thường hãng tàu phải khai manifest trước ngày cập cảng khoảng 1 đến 2 ngày. Nhưng ngày nay hải quan nhiều nước (như Nhật Bản và Trung Quốc) bắt buộc khai manifest ngay khi tàu đã chạy được 12 giờ. Để tránh tình trạng buôn lậu. Việc thời gian khai được rút ngắn là do ngày nay các nước đều áp dụng hệ thống E-Manifest. Tức là hệ thống khai manifest điện tử hay khai manifest online.

Kê khai hàng hóa tại Việt Nam

Thực hiện quy định tại Quyết định Số 19/2011/QĐ-TTg ngày 23/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Về việc thí điểm thực hiện tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ có liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh. Tính đến thời điểm tháng 8/2013, hệ thống E-Manifest đã được triển khai tại 09 cục hải quan gồm: Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa và Cần Thơ.

Hệ thống E-Manifest đã triển khai tới 37 hãng tàu, 198 đại lí hãng tàu, 969 công ty giao nhận, hơn 90% hồ sơ tàu tại TP Hồ Chí Minh thực hiện theo phương thức điện tử.

Hình thức khai báo

1. Đăng nhập hệ thống:
– Từ trình duyệt bất kì, truy cập hệ thống theo địa chỉ: https://emanifest.customs.gov.vn
– Tùy từng trình duyệt, tiếp tục nhấn vào “Continue to this website (not recommemt)

Tham khảo hướng dẫn chi tiết tại: https://www.customs.gov.vn/Lists/HaiQuanVietNam/Attachments/165/HD%20khai%20bao%20House%20Bill%20Of%20Lading.pdf

Haiphonglogistics hy vọng bài viết hữu ích cho bạn.