Hàng container tại cảng Valencia tăng 11,65% trong 6 tháng đầu năm 2021

Hàng container tại cảng Valencia tăng 11,65% trong 6 tháng đầu năm 2021

Tốc độ hoạt động vận chuyển của cảng Valencia cho thấy xu hướng rất tích cực so với năm 2019, năm trước không bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Cảng vụ Valencia xử lý tổng cộng 2,83 triệu TEU trong nửa đầu năm 2021, tăng 11,65% so với cùng kỳ năm 2020 và tăng 3,34% so với năm 2019.

Xuất khẩu hàng container tăng 27% và nhập khẩu tăng 16% trong khi đó trung chuyển tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Lưu lượng xe ro-ro là 6.314.320 chiếc, tăng 16,85% so với năm 2020 nhưng giảm 7% so với năm 2019.

Vào tháng 6 năm 2021, tổng lưu lượng hàng hóa tăng 11,11% so với năm 2019 và 20,6% so với tháng 6 năm 2020. Hàng hóa đóng container tăng 11,33% so với năm 2019 và 23,2% so với trận đại dịch vào tháng 6 năm 2020.

Những dữ liệu này phản ánh năng lực của người Tây Ban Nha và kinh tế thế giới phục hồi con đường tăng trưởng sau một năm bị đánh dấu bởi khủng hoảng kinh tế và sức khỏe.

Hàng container xuất khẩu tăng 17% so với cùng tháng năm 2019 và 35% so với năm 2020. Cả tháng 6 và trong năm tính đến tháng 6, tất cả các ngành sản xuất đều ghi nhận những con số khả quan, đặc biệt là các ngành chiến lược như vật liệu xây dựng, nông sản. -thực phẩm và ô tô.

Theo quốc gia, lưu lượng hàng toàn container cao nhất là Trung Quốc với tổng số 303.124 trong nửa đầu năm, nhiều hơn 27% so với năm 2020, tiếp theo là Hoa Kỳ, với mức tăng trưởng 6,75% và ở vị trí thứ ba là Thổ Nhĩ Kỳ với tăng 13%. Trong số các quốc gia có mức tăng trưởng container cao nhất, Ấn Độ (49%), Maroc (54%) và Ý (58%) nổi bật.

Xem thêm về chúng tôi: https://haiphonglogistics.com/