Xuất nhập khẩu bằng đường biển và trách nhiệm của các bên liên quan

an-toan-thung-van-chuyen

Contents

Xuất nhập khẩu và trách nhiệm của các bên liên quan qua vận chuyển bằng đường biển 

Đặc điểm quá trình xuất nhập khẩu hàng hoá vận chuyển bằng đường biển

 • Xuất nhập khẩu hàng hoá thường được thực hiện thông qua hợp đồng thương mại:
 1. Số lượng
 2. Chất lượng
 3. Mã ký hiệu
 4. Quy cách đóng gói
 5. Giá cả hàng hoá
 6. Trách nhiệm thuê tàu và trả cước phí
 7. Phí bảo hiểm
 8. Thủ tục
 9. Đồng tiền thanh toán…
 • Trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hoá có sự chuyển giao quyền sở hữu lô hàng hoá xuất nhập khẩu từ người bán sang người mua.
 • Hàng hoá xuất nhập khẩu thường được vận chuyển qua biên giới quốc gia, phải chịu sự kiểm soát của hải quan, kiểm dịch….
 • Để vận chuyển ra (hoặc vào) qua biên giới phải mua bảo hiểm theo tập quán thương mại quốc tế.
 • Người tham gia bảo hiểm có thể là người mua hàng (người nhập khẩu) hay người bán hàng (người xuất khẩu). Hợp đồng bảo hiểm thể hiện quan hệ giữa người bảo hiểm và người mua bảo hiểm đối với hàng hoá được bảo hiểm.
 • Hàng hoá xuất nhập khẩu thường được vận chuyển bằng các phương tiện khác nhau theo phương thức vận chuyển đa phương tiện, trong đó có tàu biển.
 • Quá trình xuất nhập khẩu hàng hoá có liên quan đến nhiều bên, trong đó có bốn bên chủ yếu là:
 1. Người bán (bên xuất khẩu): Người vận chuyển hàng hoá cũng là người giao hàng cho người mua.
 2. Người mua (bên nhập khẩu)
 3. Người vận chuyển và người bảo hiểm: Người chuyên chở là bên trung gian phải có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc hàng hoá đúng quy cách, phẩm chất, số lượng từ khi nhận của người bán đến khi giao cho người mua hàng.

Xem thêm về xuất nhập khẩu và trách nhiệm của các bên liên quan: Xuất nhập khẩu là gì?

Trách nhiệm của các bên liên quan.

Kinh nghiệm thành lập công ty xuất nhập khẩu
Xuất nhập khẩu và trách nhiệm của các bên liên quan

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá thường được thực hiện thông qua ba loại hợp đồng:

– Hợp đồng mua bán
– Hợp đồng vận chuyển
– Hợp đồng bảo hiểm

Ba hợp đồng này là cơ sở pháp lý để phân định trách nhiệm của các bên liên quan và trách nhiệm này phụ thuộc điều kiện giao hàng của hợp đồng mua bán.

Nói chung, trách nhiệm của các bên liên quan được phân định như sau:

Trách nhiệm của người bán (bên xuất khẩu):

 • Phải chuẩn bị hàng hoá theo đúng hợp đồng trong mua bán ngoại thương về số lượng, chất lượng, quy cách, loại hàng, bao bì đóng gói …
 • Tập kết hàng đến cảng tới ngày nhận, thông báo tàu đến nhận chuyên chở, giao hàng cho tàu khi qua lan can an toàn mới hết trách nhiệm về những rủi ro tai nạn đối với hàng hoá.
 • Người bán phải làm các thủ tục hải quan, kiểm dịch, lấy giấy chứng nhận kiểm định phẩm chất, đóng gói bao bì phải chịu được điều kiện vận chuyển bốc dỡ thông thường.
 • Người bán phải lấy được vận tải đơn sạch.
 • Nếu bán hàng theo điều kiện CIF người bán còn có trách nhiệm mua bảo hiểm cho lô hàng hoá sau đó ký hậu vào đơn bảo hiểm để chuyển nhượng quyền lợi bảo hiểm cho người mua.

Trách nhiệm của người mua (bên nhập khẩu):

 • Nhận hàng của người chuyên chở theo đúng số lượng, chất lượng… đã ghi trong hợp đồng vận chuyển và hợp đồng mua bán ngoại thương,
 • Lấy giấy chứng nhận kiểm đếm, biên bản kết toán giao nhận hàng với chủ tàu, biên bản hàng hoá hư hỏng đổ vỡ do tàu gây lên (nếu có), nếu có sai lệch về số lượng hàng đã nhập khác với hợp đồng mua bán nhưng đúng với hợp đồng vận chuyển thì người mua bảo lưu quyền khiếu nại đối với người bán.
 • Nếu phẩm chất, số lượng hàng hoá được nhận có sai lệch với vận tải đơn thì người mua căn cứ vào biên bản trên bảo lưu quyền khiếu nại với chủ phương tiện chuyên chở. Ngoài ra, người mua còn có trách nhiệm mua bảo hiểm cho hàng hoá nếu mua hàng theo giá CF và mua bảo hiểm, thuê tàu trả cước phí vận chuyển hàng hoá nếu mua hàng theo gía FOB hay nhận lại chứng từ bảo hiểm do người bán chuyển nhượng nếu mua hàng theo giá CIF.

Trách nhiệm của người vận chuyển:

 • Chuẩn bị phương tiện chuyên chở theo yêu cầu kỹ thuật thương mại và kỹ thuật hàng hải, giao nhận hàng đúng quy định theo hợp đồng vận chuyển.
 • Theo tập quán thương mại quốc tế thì tàu chở hàng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thân tàu và P and I.
 • Người vận chuyển còn có trách nhiệm cấp vận đơn cho người gửi hàng.
 • Người vận chuyển phải chịu trách nhiệm với những rủi ro xảy ra đối với hàng hoá theo quy định và phải có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc cho lô hàng hoá chuyên chở trong hành trình từ cảng đi đến cảng đích.

Trách nhiệm của người bảo hiểm:

 • Có trách nhiệm với những rủi ro được bảo hiểm gây ra cho lô hàng hoá tham gia bảo hiểm
 • Có trách nhiệm kiểm tra các chứng từ liên quan đến hàng hoá, hành trình vận chuyển và bản thân tàu chuyên chở.
 • Khi xảy ra tổn thất thuộc phạm vi trách nhiệm của bảo hiểm, người bảo hiểm có trách nhiệm tiến hành giám định, bồi thường tổn thất và đòi người thứ ba nếu họ gây ra tổn thất này.

Nếu bạn có thắc mắc về xuất nhập khẩu và trách nhiệm của các bên liên quan hãy liên hệ với Haiphonglogistics nhé!