Maersk cấm các container do Iran sở hữu trên tàu của họ

Maersk cấm các container do Iran sở hữu trên tàu của họ

Maersk đã tuyên bố kể từ bây giờ họ sẽ không nhận bất kỳ container nào thuộc sở hữu của Iran trên các tàu của họ, áp dụng các khoản tiền phạt và hình phạt tiềm năng trong những trường hợp như vậy.
“Các khoản tiền phạt và hình phạt tiềm năng áp dụng cho tất cả các bên, bao gồm cả bạn, người tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển các container thuộc sở hữu của Iran”, hãng vận tải Đan Mạch nhấn mạnh, đồng thời lưu ý rằng các container của Iran được xác định bằng, nhưng không giới hạn ở các tiền tố sau: TDIU, HDXU , IRSU, BANU và FURU.
Do đó, Maersk sẽ không chấp nhận bất kỳ đơn vị nào đầy hoặc rỗng có các tiền tố này trên tàu của mình. Ngoài ra, hãng tàu có trụ sở tại Copenhagen cho biết họ sàng lọc các container để đảm bảo tuân thủ yêu cầu này.
“Nếu bất kỳ container nào có một trong các tiền tố này được xếp lên tàu do Maersk điều hành, xin lưu ý rằng Maersk sẽ thực hiện hành động ngay lập tức để hạ tải container”, công ty chỉ ra trong thông báo của mình.
Maersk nói thêm rằng họ sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào sau khi chiếc hộp được đưa ra khỏi tàu của mình.
“Hơn nữa, trong phạm vi bạn đã khiến tàu Maersk chở một công-te-nơ có bất kỳ tiền tố nào ở trên và Maersk hoặc bất kỳ bên thứ ba có liên quan nào phải chịu bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào do hậu quả của việc đó, bạn sẽ có trách nhiệm bồi thường tổn thất đó, “Maersk cho biết trong tuyên bố của mình.