Phân biệt vận đơn đường biển

Bài viết này sẽ giúp mọi người có thể phân biệt vận đơn đường biển như: Original Bill, Surrender Bill và Telex Release . Trước khi phân biệt thì chúng ta hãy tìm hiểu vận đơn là gì và vai trò của vận đơn.

Contents

Vận đơn là gì?

 • Là chứng từ chuyên chở hàng hóa đường biển
 • Do hãng tàu hoặc bên Forwarder cấp phát cho người gửi hàng
 • Được cấp phát sau khi hàng hóa đã được xếp lên tàu hoặc sau khi nhận hàng để xếp.

Vai trò của vận đơn

 • Vận đơn là biên lai hàng hóa
 • Là bằng chứng của hợp đồng chuyên chở
 • Có chức năng là chứng từ sở hữu hàng hóa ( chỉ với vận đơn gốc-Original Bill )

Phân biệt vận đơn đường biển

ORIGINAL BILL (Vận đơn gốc)

Original Bill

Là bộ vận đơn có 2 mặt, là chứng từ sở hữu hàng hóa

Consignee muốn nhận hàng thì phải xuất trình vận đơn gốc

Do hãng tàu hoặc Forwarder phát hành (tùy theo trường hợp chủ hàng book tàu trực tiếp qua hãng tàu, hay book qua Forwarder)

Trên bill ghi thêm chữ Original và luôn phát 03 bản được đánh theo số thứ tự :

first original, second original, third original kèm theo đó là 3 bản copy.

SURRENDER BILL

Surrender Bill

Được gọi là Vận đơn Xuất trình hay Vận đơn điện giao hàng,

Là một loại vận đơn khá đặc biệt trong giao nhận hàng hóa.

Sử dụng trong trường hợp giao hàng không cần xuất trình B/L gốc tại cảng đến

Các trường hợp Shipper sử dụng Surrender Bill:

 • Shipper và Consignee có mối quan hệ tốt
 • Shipper không gửi B/L gốc kịp cho Consignee trong khi hàng hóa đã đến cảng dỡ hàng thì họ sẽ yêu cầu hãng tàu hay công ty giao nhận làm Telex release để tránh các chi phí phát sinh.
 • Khi yêu cầu làm Surrendered B/L thì phát sinh chi phí, thường gọi là Telex Fee mà hãng tàu hay công ty giao nhận thu lại chủ hàng (shipper) khi họ yêu cầu.
 • Thời gian vận chuyển ngắn không kịp chuẩn bị chứng từ hoặc do thỏa thuận cuối cùng giữa người mua và người bán về việc nhận hàng thuận lợi tại cảng đến không cần xuất trình B/L gốc, chủ hàng có thể yêu cầu các hãng tàu giao hàng tại cảng đến không cần B/L sau khi đã xuất trình bộ B/L gốc tại bất kỳ văn phòng nào của hãng tàu ngoài cảng đến (thường là cảng xếp hàng) và thanh toán mọi chi phí liên quan.

Như vậy Surrendered B/L phát sinh khi đã phát hành B/L gốc (Original) cho chủ hàng (Shipper) và hình thức này chỉ áp dụng cho B/L đích danh (Straight B/L).

TELEX RELEASE

là một hình hình thức giao hàng cho người nhận hàng consignee mà shiper không cần gởi bill gốc cho consignee

giúp cho việc nhận hàng được nhanh hơn thuận tiện hơn trong trường hợp người nhận hàng không yêu cầu lấy bill gốc.

là một phương thức để làm surrender bill

được thực hiện bằng cách hãng tàu ( hoặc forwarding ) nơi gởi hàng ” gọi điện ” cho đại lý của mình ở đầu nhận hàng giải phóng hang

 • Ưu điểm  :

Việc nhận hàng sẽ thực hiện nhanh hơn

Có vận đơn surrender để bổ sung vào thủ tục hợp đồng nếu có

Đặc biệt trong trường hợp đầu đại lý đã thông báo hàng đến cho consignee hoặc notify party thì người gởi hàng  (shiper) vẫn có quyền hold ( giữ ) hàng lại.

 • Nhược điểm :

Tốn phí

Không thể chuyển nhượng, mua bán

Xem thêm: https://indochinapost.vn/ho-so-hai-quan-tam-nhap-tai-xuat.html/