Các mẫu C/O (P2)

Các mẫu C/O (P2)

Bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu được các mẫu C/O như: form VK, B, A, AANZ, AI

Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu một số mẫu khác nhé!

Contents

CO form AJ:

Hàng xuất khẩu/nhập khẩu giữa Nhật Bản và các nước ASEAN thuộc diện hưởng ưu đãi thuế quan theo hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản (AJCEP – Association of Southeast Asian Nations, được ký kết vào tháng 04/2008 và Hiệp định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/12/2008)
C/O ưu đãi, hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt, do Phòng Quản lý XNK của Bộ Công thương và các Ban quản lý KCX-KCN được Bộ Công thương ủy quyền cấp

Có thể là hình ảnh về văn bản

CO form AK:

Hàng xuất khẩu/nhập khẩu giữa Hàn Quốc và các nước ASEAN thuộc diện hưởng ưu đãi thuế quan theo hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc AKFTA (ASEAN-Korea Free Trade Agreement, được ký kết ngày 13/05/2009 và có hiệu lực từ ngày 01/09/2009)
C/O ưu đãi, hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt, do Phòng Quản lý XNK của Bộ Công thương và các Ban quản lý KCX-KCN được Bộ Công thương ủy quyền cấp

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Goods consigned from Exporter's business name, address, country) Reference Goods consigned (Consignee's name, Original ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA PREFERENTIAL TARIFF OF ORIGIN (Combined Declaration Certificate) ABYAJAM Means transport and FORM AK asfa Departure (Country) See Notes Overleaf Official Use name/Aircraftetc. Treatment ASEAN-Korea Given reason/s) number and numbers packages Authorised country) Country Number Ûhqy Invoices RILOGIS Declaration byh statement declares goods Certification (Counry) comply control out, that signature authorised signatory Country Invoicing Exhibition Back-to-BackCO'

CO Form DA59:

Mẫu C/O cho một số sản phẩm xuất khẩu sang Nam Phi
C/O không ưu đãi, VCCI cấp

Có thể là hình ảnh về văn bản

CO form D:

Hàng xuất khẩu/nhập khẩu giữa các nước thuộc Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA – ASEAN Trade in Goods Agreement, được ký vào tháng 02/2009 và có hiệu lực từ ngày 17/05/2010), trước đây gọi khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA – ASEAN Free Trade Area) hay hiệp định thương mại hàng hóa CEPT – Common Effective Preferential Tariff. Bao gồm các quốc gia thành viên: Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Campuchia, Laos, Myanmar,Vietnam.

C/O ưu đãi, hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt, do Phòng Quản lý XNK của Bộ Công thương và các Ban quản lý KCX-KCN được Bộ Công thương ủy quyền cấp

Có thể là hình ảnh về văn bản

CO form E:

Hàng xuất khẩu/nhập khẩu giữa Trung Quốc và các nước ASEAN thuộc diện hưởng ưu đãi thuế quan theo hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN – Trung Quốc (ACFTA – The ASEAN–China Free Trade Area, được ký kết ngày 29/11/2004 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2005)
C/O ưu đãi, hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt, do Phòng Quản lý XNK của Bộ Công thương và các Ban quản lý KCX-KCN được Bộ Công thương ủy quyền cấp

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'consigned from Exporter's business Original address, Reference Products consigned (Consignee's name, address, country) ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA TARIFF (Combined Declaration Certificate) FORM Issued known) PEOPLE (Country) Overleaf date NOV. Aircraft YOKKAICHI 1630S ÛD” HAIPHONG PROM HAIPHONG VIETNAR packages description number Nt) (FOB) invoices SD:48223.0 Declaration declares correct the above details and Certification certified, basis control carried declaration exporter Rules Origin 中华人民共副团 Country) Retroactively Movement Certificate 路拉 Exhibition . Place stamp certifying authority'

Xem thêm: https://haiphonglogistics.com/

Các mẫu C/O (P1)

Chứng từ xuất nhập khẩu (P1)

Các kí hiệu cơ bản trên container

Phân biệt vận đơn đường biển

Logistics là gì? Cơ hội nghề nghiệp trong tương lai

Tham khảo thêm dịch vụ

Chuyển phát nhanh quà tết đi Mỹ giá rẻ

Chuyển phát nhanh quà tết đi Nhật Bản giá rẻ

Chuyển phát nhanh quà tết đi Hàn Quốc giá rẻ

Chuyển phát nhanh quà tết đi Đức giá rẻ