Các mẫu C/O (P3)

Các mẫu C/O (P3)

Đây là phần 3 về các mẫu C/O- Chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Hãy cùng tìm hiểu thêm nhé!

Contents

CO form EAV:

Hàng xuất khẩu/nhập khẩu giữa Việt Nam và các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á Âu theo Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á Âu. EAEU – bao gồm các nước Liên bang Nga, Cộng hòa Belarus, Cộng hòa Kazakhstan, Cộng hòa Armenia và Cộng hòa Kyrgyzstan. (VNEAEUFTA -The Vietnam-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement, được ký kết ngày 29/5/2015 và có hiệu lực từ ngày 05/10/2016)
C/O ưu đãi, hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt, do Phòng Quản lý XNK của Bộ Công thương và các Ban quản lý KCX-KCN được Bộ Công thương ủy quyền cấp
Mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu EAV – C/O form EAV

Không có mô tả ảnh.

Tờ khai bổ sung C/O mẫu EAV

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết '2 Item No. Additional Sheet of Certificate of Origin (Form EAV) No. 7. Number andkind ofpackages 8. Description 9. Origin of goods criterion Quantity goods 11. Number and invoice 12. Certification 13. Declaration by the applicant hereby certified, basis carried hat the declaration by the applicant correct. The undersigned hereby declares the details correct, that all goods were produced and (country) they comply with the rules of origin Chapter (Rules f Origin) ofthe EAEU-VN FTA Place Date Signature Stamp Place Date Signature Stamp'

CO form ICO:

Cấp cho sản phẩm từ cà phê trồng và thu hoạch tại Việt Nam xuất khẩu sang tất cả các nước theo quy định của Tổ chức cà phê thế giới (ICO – International Coffee Organization)
C/O không ưu đãi, VCCI cấp

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'FORUS BURT ISSUING COUNTRY VIETNAM ZEXPORT CORPORATION DAO HOCHIMINH CITY, approved ICO CERTIFICATE OF ORIGIN MOURAD 9628 ES SOURCES ALGERIE INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION Country destination PortCe 01 SerialNo 00이 ALGERIA VIETNAM export (DD/MMM) oftrans-shipment SINGAPORE 21/12/2003 132 145 DATED DEC. 21.2003 Shippedin: 9628 V.0408 09 0 00001 Containers Description coffee Other 53,910.00KGS Green Arabica Robusta Roasted BAGS ROBUSTA Soluble COFFEE Customs eclaration Decaffeinated ABOVE WAS GROWN THE COUNTRY NAMED Organic AND 123/XK/KD/KV1 Date 20/12/2003 DEC. 21,2003 HCHMNCT authorized Customs stampo Date DEC.21,2003 Place HOCHIMINHCITY PART RESERVED CODE STICKER Certifying Agency'

CO form Mexico: (thường gọi là anexo III)

Cấp cho hàng dệt may, giày dép xuất khẩu sang Mexico theo quy định của Mexico
C/O không ưu đãi, VCCI cấp

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'ANEXO III CERTIFICADO PAIS DE ORIGEN Exportador (INSTRUCCIONES REVERSO) LLENAR MAQUINA CON LETRA DE MOLDE 2. Productor Importador 4. Clasificación Arancelaria Descripción la(s) Factura Origen HIKARILOGISTICS.VN Persona entidad que certifica. del Importador. Declaro, protesta ainformación contenida protesta verdad, información contenida hago quienes enfregue fectar compone validez relacionada exactitud validez mismo. cualquier camb10 afecta (Nombre firma) Organismo autoridad Declaro hetendo presente certificado (Nombre firma) verdadera documentos pruebas mi buen entender, para que (Ciudad, fecha, información contenida'

CO form Peru:

Cấp cho hàng giày dép xuất khẩu sang Peru theo quy định của Peru
C/O không ưu đãi, VCCI cấp

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết '.Exportador (nombre, dirección, fax) N° (nombre, dirección, país, fax) Producer (name, address, country,fa CERTIFICADO DE ORIGEN (Declaración Certificación) CERTIFICATE OF ORIGIN (Declaration certification) Destinatario (nombre, dirección, address fax) Expedido Vietnam Issued in: Vietnam 4.Medio transporte itinerario Ûensf 5.Para oficial official 6.N°de Subpartida Descripción Mercancías KARILOGIST Sub tariffCode Arancelaria Númeroy Weight date invoice Certification efectuada, certificala veracidad.de declaredb the ut,th xporter certified Exporter's Affidavit that Firma sello autoridad Vietnam, Signature expide certificado authority which Lugary fecha certificate autorizada Authorized Signature fecha'

Xem thêm: https://haiphonglogistics.com/

Các mẫu C/O (P1)

Các mẫu C/O (P2)

Chứng từ xuất nhập khẩu (P1)

Các kí hiệu cơ bản trên container

Phân biệt vận đơn đường biển

Logistics là gì? Cơ hội nghề nghiệp trong tương lai

Tham khảo thêm dịch vụ

Chuyển phát nhanh quà tết đi Mỹ giá rẻ

Chuyển phát nhanh quà tết đi Nhật Bản giá rẻ

Chuyển phát nhanh quà tết đi Hàn Quốc giá rẻ

Chuyển phát nhanh quà tết đi Đức giá rẻ