Các mẫu C/O (P4)

Các mẫu C/O (P4)

Đây là phần cuối cho chuyên đề các mẫu C/O- Chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Phần cuối này chúng ta cùng tìm hiểu về các form như: S, Textile, VC, Venezuela, VJ

Contents

CO form S:

Hàng xuất khẩu/nhập khẩu giữa Việt Nam – Lào thuộc diện hưởng ưu đãi thuế quan theo hiệp định thương mại Việt Nam – Lào được ký kết ngày 03/03/2015 và có hiệu lực kể từ ngày 03/10/2015.
C/O ưu đãi, hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt, do Phòng Quản lý XNK của Bộ Công thương và các Ban quản lý KCX-KCN được Bộ Công thương ủy quyền cấp

Có thể là hình ảnh về văn bản

CO form Textile (gọi tắt là form T)

Cấp cho hàng dệt may thuộc diện quản lý hạn ngạch theo Hiệp định dệt may Việt Nam – EU
C/O không ưu đãi, VCCI cấp

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'compléte: HOCHIMINH VIETNAM. TEL: :84.8.9326498 ORIGINAL 3Quota Année contingentairg No VNDE80201235 2008 pays) 4Category number Numéro 21 MFG GORGOUG HAMBURG, GERMANY. TEL: 096789900 CERTIFICATE ORIGIN (Textile products) 8Place ofshipment 6Country textiles) transport VIETNAM 7Country destination GERMANY supplémentaires DANG HOCHIMINH VIETNAM HAMBURG, GERMANY 12345 DATE 19/5/2008 packages nature MARCHANDISES SHIPPING MARK: MFG LTD. Quantite ValeurF0B 12345 65432 JACKET 1,000 CUSTOMS DECLARATION FOR COMMODITIES No. 12345678 DATE 18/5/2008 12345 18/5/2008 désignées ci-dessus sont originaires L'AUTORITE COMPETENTE box accordance provisions force the European f figurant case 06 conformément dispositions vigueur INDUSTRY VIETNAM HOCHIMINH CITY Fax:84.8.9325472 19/5/2008 vcci-hcm@hcm.vnn.vn (S.nature)'

CO form VC:

Hàng xuất khẩu/nhập khẩu giữa Việt Nam-Chi Lê thuộc diện ưu đãi thuế quan theo hiệp định thương mại hàng hóa VCFTA (Vietnam-Chile Free Trade Agreement, được ký kết ngày 11/11/2011 và có hiệu lực từngày 1/1/2014)
C/O ưu đãi, hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt, do VCCI cấp.

Có thể là hình ảnh về văn bản

CO form Venezuela:

Cấp cho hàng xuất khẩu sang Venezuela theo quy định của Venezuela
C/O không ưu đãi, VCCI cấp

Có thể là hình ảnh về ‎văn bản cho biết '‎CERTIFICADO DE ORIGEN (Instrucciones reverso) Exportador Productor 3.Importador Clasificación Arancelaria del Producto Cantidad Valor FOB Número fecha la Factura Comercial Criteriode Origen País de Origen Declaración Productor Declaración del Importador Declaro, juramento, Declaro, bajo juramento, contenida en documento información contenida este documento exacta. exacta, hago aquí responsable de (۔bre firma) (”re firma) 13. Autoridad gubernamental competente entidad designada por el gobierno extranjero. Declaro que he tenido vista información, documentos pruebas suficientes, para comprobar que información contenida en el presente certificado es verdadera exacta. nombre, firma INFAMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO PODRÁ SER VERIFICADA POR AUTORIDADES COMPETENTES EN CUALQUIER MOMENTO‎'‎

CO form VJ:

Hàng xuất khẩu/nhập khẩu giữa Nhật Bản và Việt Nam thuộc diện hưởng ưu đãi thuế quan theo hiệp định đối tác kinh tế VJEPA (Vietnam-Japan Economic Partnership Agreement, được ký kết ngày 25/12/2008 và có hiệu lực từ ngày 01/10/2009)
C/O ưu đãi, hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt, do VCCI cấp.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Exporter's Name, Address and Country: Certification No. Importer's Name Consignee's Name DUPLICATE Number page applicable), Address AGREEMENT BETWEEN THE SOCIALIST REPUBLIC FVIE NAM JAPANF ORA ECONOMIC PARTNERSHIP 3. Transport details (means route)(if known): CERTIFICATE ORIGIN Issuedin_Vietnam Issued.in number necessary) Marks and code: Description good(s): and packages; Preference criteria Weightor otherq quantity number(s) and date(s) Remarks: Declaration HIKARILOGISTICS. eetth meet origin accurate, condition(s) required for Place ertification certified, basis control carried ut, xporter good(s) described abovei Date: the Signature: Competent governmental authority Designee office: Name (printed) Place Date: Company: Name (printed): Signature:'

Xem thêm: https://haiphonglogistics.com/

Các mẫu C/O (P1)

Các mẫu C/O (P2)

Các mẫu C/O (P3)

Chứng từ xuất nhập khẩu (P1)

Các kí hiệu cơ bản trên container

Phân biệt vận đơn đường biển

Logistics là gì? Cơ hội nghề nghiệp trong tương lai

Tham khảo thêm dịch vụ

Chuyển phát nhanh quà tết đi Mỹ giá rẻ

Chuyển phát nhanh quà tết đi Nhật Bản giá rẻ

Chuyển phát nhanh quà tết đi Hàn Quốc giá rẻ

Chuyển phát nhanh quà tết đi Đức giá rẻ