Hối phiếu là gì

Hối phiếu là gì

Contents

Hối phiếu là gì?

Là một mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện do một người ký phát (Drawer) cho một người khác (Drawee).

Theo quy định trên hối phiếu người mua hàng – bị ký phát sẽ phải thanh toán tiền cho người thụ hưởng hoặc trả cho người cầm hối phiếu.

Được dùng trong  các phương thức thanh toán L/C, Nhờ thu

Nếu thanh toán triết khấu tai ngân hàng hoặc lưu thông từ tay người này qua người khác trong thời gian nó còn hiệu lực.

Ubanks- Excellent Jobs: Hối phiếu đòi nợ – Bill of Exchange

Những nội dung bắt buộc

Khi kiểm tra hối phiếu cần lưu ý nội dung trên hối phiếu cần có các chi tiết các thông tin sau:

  • Phải có chữ “Hối phiếu” (Bill of Exchange) ghi trên mặt trước chứng từ.
  • Lệnh thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán vô điều kiện một số tiền nhất định.
  • Tên và địa chỉ của người bị ký phát (người chịu trách nhiệm thanh toán/chấp nhận hối phiếu)

Các bên tham gia 

(1) Người kí phát (drawer): là người lập và kí phát hành hối phiếu

(2) Người bị kí phát (còn gọi là người thụ tạo, drawee): là người có trách nhiệm thanh toán số tiền ghi trên hối phiếu.

(3) Người chấp nhận (acceptor): là người bị kí phát sau khi kí chấp nhận hối phiếu.

(4) Người thụ hưởng (benificiary): là người sở hữu hợp pháp hối phiếu, do đó có quyền được nhận thanh toán số tiền ghi trên hối phiếu.

(5) Người chuyển nhượng (endorser hay assignor): là người chuyển quyền hưởng lợi hối phiếu cho người khác bằng cách trao tay hay bằng thủ tục kí hậu.

(6) Người bảo lãnh (avaliseur) là bất cứ người nào kí tên vào hối phiếu ngoại trừ người kí phát và người bị kí phát.

Thời hạn thanh toán hối phiếu

– Thanh toán trả ngay: “At sight of this first B/E ….”

– Thanh toán có kỳ hạn:

+ Thanh toán tại 1 ngày nhất định sau khi nhìn thấy: “At X days after sight of this first B/E…”

+ Thanh toán tại 1 ngày nhất định sau ngày ký phát: “At X days after signed of this first B/E…”

+ Thanh toán tại 1 ngày nhất định sau ngày phát hành vận đơn: “At X days after B/L date of this first B/E…”

+ Thanh toán tại 1 ngày cụ thể trong tương lai: “On…..(date)….. of this first B/E…”

Đây là điều cần lưu ý khi đàm phán, hạn chế trường hợp doanh nghiệp bị động khi xoay vốn

Địa điểm thanh toán thể hiện trên hối phiếu

Trường hợp không có phát sinh đặc biệt thì người được phí phát hối phiếu là người hướng thanh toán. Ngân hàng của người được ký phát sẽ là địa điểm nhận tiền là địa điểm thanh toán hối phiếu.

Tên của người thụ hưởng thể hiện trên hối phiếu

Tùy từng trường hợp người thụ hưởng trên hối phiếu có thể là:

– Bản thân người ký phát B/E.

– Người được người ký phát chỉ định: “Pay to Mr. … only the sum of…”

– Người được chuyển nhượng B/E bằng thủ tục ký hậu hay trao tay:

+ “Pay to the order of….”

+ “Pay to the bearer…”

Phân loại hối phiếu – Bill Of Exchange

Căn cứ vào thời hạn thanh toán

– Hối phiếu trả tiền ngay (at sight bill or on demand bill

– Hối phiếu có kỳ hạn (usance bill, time bill): người ký phát có thể quy định thời hạn thanh toán hối phiếu theo 4 cách có thể xem xét:

+ Thời hạn nhất định kể từ ngày ký phát hối phiếu

+ Thời hạn nhất định kể từ ngày ký chấp nhận hối phiếu.

+ Thời  hạn nhất định kể từ ngày ký vận đơn.

+ Ngày cụ thể trong tương lai.

Căn cứ vào chứng từ kèm theo

  • – Hối phiếu trơn (clean bill): hối phiếu không kèm theo chứng từ thương mại, dùng để đòi tiền những người NK tin cậy.
  • – Hối phiếu kèm chứng từ (documentary bill):

+ Hối  phiếu kèm chứng từ trả tiền ngay – sight draft (D/P).

+ Hối phiếu kèm chứng từ có chấp nhận – time draft (D/A).

Căn cứ vào tính chuyển nhượng

  • Hối phiếu đích danh (nominal bill)
  • Hối phiếu vô danh (bearer bill): không ghi tên người hưởng lợi ở mặt trước hối phiếu
  • Hối phiếu chuyển nhượng theo lệnh (order bill): “At … sight of this first B/E pay to the order of VIETCOMBANK the sum of…”

Căn cứ vào người ký phát hối phiếu

  • Hối phiếu thương mại (trade bill): do người XK, người cho vay ký phát đòi tiền người NK hoặc ngân hàng mở L/C.
  •  Hối phiếu ngân hàng (bank bill): do NH phát hành ra lệnh cho NH đại lý thanh toán một số tiền nhất định cho người hưởng lợi chỉ định trên hối phiếu.

Xem thêm: https://haiphonglogistics.com/

Các mẫu C/O (P1)

Các mẫu C/O (P2)

Các mẫu C/O (P3)

Các mẫu C/O (P4)

Chứng từ xuất nhập khẩu (P1)

Các kí hiệu cơ bản trên container

Phân biệt vận đơn đường biển

Logistics là gì? Cơ hội nghề nghiệp trong tương lai

Xem thêm tại:

Gửi khô mực, tôm khô đi Mỹ dễ dàng, nhanh chóng

Vận chuyển tôm tươi đi Nhật Bản bằng đường hàng không

Nhận vận chuyển mì gói đi Hàn Quốc với giá siêu sốc

Dịch vụ vận chuyển đường biển Hải Phòng-Tokyo, Nhật Bản

Dịch vụ gửi hàng lẻ Hải Phòng- Hàn Quốc

Gửi hàng đi Coimbatore Ấn Độ