Mã địa điểm lưu kho và mã chi cục tại Cái Mép

Mã địa điểm lưu kho và mã chi cục tại Cái Mép

Dưới đây là các mã địa điểm lưu kho và mã chị cục tại Cái Mép, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé!

Mã địa điểm kho và mã chi cục tại Cái Mép

Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến Chi cục HQ CK cảng Cái Mép – 51CI.

– 51CIOZZ – DIEM LUU HH XK 51CI – Địa điểm tập kết hàng XK Cái Mép.
– 51CIS01 – CANG QT CAI MEP CMIT – Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT).
– 51CIS02 – TAN CANG CAI MEP (TCCT) – Cty CP Tân Cảng-Cái Mép.
– 51CIS03 – CANG QT TAN CANG CÁI MÉP – Cảng quốc tế Tân Cảng-Cái Mép (TCIT).
– 51CIS04 – CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ VŨNG TÀU – Tổng kho LPG Vũng Tàu.
– 51CIS05 – XĂNG DẦU PETEC CÁI MÉP – Địa điểm kiểm tra xí nghiệp xăng dầu PETEC Cái Mép.
– 51CIS06 – CÔNG TY DẦU KHÍ VŨNG TÀU – Vũng Tàu Petro – Công ty đầu khí Vũng Tàu.
– 51CIS09 – CANG CONTAINER QTE – Cảng Container quốc tế Cái Mép (ODA).
– 51CIS10 – CANG QTE SP-SSA – Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT).
– 51CIS12 – CANG CAI MEP GEMADEPT – Cảng Cái mép Gemadept Terminallink.
– 51CIS13 – CANG PV GAS VT – Cảng PV Gas (Vũng Tàu) – TCty Khí Việt Nam.
– 51CIS14 – CANG XANG DAU PETEC – Cảng xăng dầu Petec – TCty thương mại kỹ thuật và đầu tư PETEC.
– 51CISCI – CCHQCK CANG CAI MEP – Địa điểm tập kết hàng do Chi cục HQ CK cảng Cái Mép quản lý

Mã cảng Chi cục HQ CK cảng Cái Mép:

– VNTCC – Cảng CÁI MÉP – TCCT (Vũng Tàu).
– VNTCI – Cảng CÁI MÉP – TCIT (Vũng Tàu).
– VNTTT – Cảng Tân Cảng – Cái Mép Thị Vải (Cảng TCTT). Trước đây là Cảng Container quốc tế Cái Mép (ODA) mã VNCOP.
– VNCMT – Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT).
– VNSPT – Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT).
– VNTCM – Cảng Tân Cảng – Cái Mép (Vũng Tàu)

Xem thêm: https://haiphonglogistics.com/

Các mẫu C/O (P1)

Các mẫu C/O (P2)

Các mẫu C/O (P3)

Các mẫu C/O (P4)

Chứng từ xuất nhập khẩu (P1)

Các kí hiệu cơ bản trên container

Phân biệt vận đơn đường biển

Logistics là gì? Cơ hội nghề nghiệp trong tương lai

Tham khảo thêm dịch vụ

Chuyển phát nhanh quà tết đi Mỹ giá rẻ

Chuyển phát nhanh quà tết đi Nhật Bản giá rẻ

Chuyển phát nhanh quà tết đi Hàn Quốc giá rẻ

Chuyển phát nhanh quà tết đi Đức giá rẻ